peperonity.net
Witaj! Nie jesteś zalogowany
Log in or join for free!
 
Pozostać zalogow...
Zapomniałeś dane logowania się?

Logowanie
Pozostać zalogow...

For free!
Get started!

peperonity.net


Warunki korzystania serwisu

Regulamin świadczenia usług przez peperonity.net

Poprzez zalożenie konta i/albo udział w peperonity.net przyjmujesz warunki regulaminu określone przez Peperoni Mobile & Internet Software GmbH (dalej nazywana w skrócie Peperoni) z dnia 12.01.2002 roku. Peperoni zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości, dokonywanych w nich zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z peperonity.net, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z peperonity.net, zobowiazujące użytkowników do ich przestrzegania.

Odpowiedzialność

Peperoni oferuje użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem portalu peperonity.net. Ponadto zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Dystansuje się więc od wszelkich treści i opinii, zawartych i przesyłanych za pomocą tej usługi. Nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za szkody bądź straty poniesione w wyniku użytkowania albo przeglądania treści na peperonity.net. Jedynie użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie aktywności, które wywołał i ich skutek, oraz szkody powstałe przy użyciu jego danych na stronie peperonity.net. Wszelkie reklamacje wynikające z tytułu poniesionych szkód i strat w wyniku użytkowania naszej strony objęte regulaminem nie będą akceptowane. Odpowiedzialność użytkownika strony odnosi się do treści zawartych i rozpowszechnianych, publikowanie linków i innych informacji (w szczególności download), jak również podobnych treści, które mogą być wywoływane ze stronki użytkownika bezpośrednio lub pośrednio. Peperoni pozostawia sobie prawo możliwości ingerencji w wyżej wymienione treści, które są niezgodne z warunkami regulaminu. W przypadku łamania warunków regulaminu bądz tylko podejrzenia, może się to odbyć w postaci przesłania ostrzeżenia, aż po zamknięcie stronki przez peperonity.net bez wcześniejszej informacji.

Postanowienia ogólne

Poprzez akceptację warunków i użytkowanie stronki, nie przysługuje użytkownikowi prawo określania nazwy stronki,czy też wykorzystywania zawartych treści, względnie zagwarantowania trwałego do nich dostępu. Peperoni zastrzega sobie prawo do zatrzymania swej usługi na peperonity.net w stosunku do pojedyńczych treści, bez konieczności wcześniejszego poinformowania, czy podania powodów. Peperoni zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę i odpowiedni poziom obsługi.

FSK18 - treści dla dorosłych

Publikowanie i rozpowszechnianie treści dla dorosłych, czyli takich które nie są dozwolone dla nieletnich, jest zabronione. Dotyczy to plików zawierających treści pornograficzne, ekstremalne rękoczyny, gwałty, czy militarne akcesoria itp. Peperoni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem peperonity.net. Nie przestrzeganie powyższych reguł grozi zamknięciem stronki oraz prawnymi sankcjami karnymi.

Postanowienia dodatkowe

peperonity.net oferuje usługi z zakresu komunikacji elektronicznej i multimedialnej rozrywki. W tym celu nie dopuszcza się do zamieszczania i rozpowszechniania treści obscenicznych, rasistowskich, kreujących przemoc i nienawiść. Odnosi się to do treści i stron wywoływanych bezpośrednio, jak również osiąganych poprzez linki, bądz różnego rodzaju wskazówki, zamieszczone na stronkach użytkownika.

Ochrona prywatności

Użytkownik jest zobligowany do utrzymania w tajemnicy swoich danych osobowych i wybranego hasła dostępu. Konsekwencją tej reguły jest więc wzięcie odpowiedzialności za wszelką aktywność na portalu z wykorzystaniem danych użytkownika. Pliki zamieszczone w peperonity.net mogą być dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. Proszę więc zachować ostrożność i rozwagę podając informacje o sobie na stronce np. numer telefonu, ponieważ nie wiadomo, kto ma dostęp do takich informacji, ani też jak może je wykorzystać. Takim postępowaniem naraża się nie tylko własną osobę, ale i innych.

Prawa autorskie

Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Peperoni nie jest w stanie określić, które z treści zamieszczanych na stronkach użytkowników chronione są prawami autorskimi, a które nie. Z tego też powodu może się zdarzyć, że zamieszczone na stronach linki oferujące downloads mogą zostać usunięte lub mogą występować zaburzenia w ich funkcjonowaniu. Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia stronki i wszczęcia postępowania sądowego w wyniku podejrzenia o łamanie obowiązujących zasad regulaminu. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. Dla ofert znajdujących się na stronach typu “shop” obowiązuje zasada, że odpowiedzialność za nią ponoszą wyłącznie jej operatorzy. Nie są one przez Peperoni kontrolowane. Przypominamy ponadto, że nielegalne rozprowadzanie kopii jest niezgodne z prawem i podlega karze. Wszelkie oferowane treści muszą więc posiadać zgodę autora, uprawniającą do ich rozpowszechniania i sprzedaży, bądz stanowić własność użytkownika. W przypadku natrafienia na nielegalnie rozpowszechniane treści, proszę nas o tym poinformować, podając nazwę strony lub wypełniając odpowiedni formularz pod „meldowanie strony“.

Zgłoszenie zastrzeżeń

Peperoni nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za nieprawidłowe wykorzystanie przez użytkownika, czyli w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. Ponadto zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji w przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości prosimy o kontakt: (please use the report link on that page).

Ochrona danych

Korzystamy z usług Google Analytics, zajmującego się analizą Google Inc. ("Google") Google Analytics wykorzystuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które zostają potem zapisane na komputerze użytkownika i jednocześnie umożliwiają monitorowanie użytkowania stron w sieci. Informacje o użytkownikach sieci pozyskane w ten sposób (łącznie z IP adresem) są przesyłane na serwer Google w USA. Google wykorzystuje te dane wyłącznie do oceny wykorzystania sieci, do raportów dotyczących aktywności stronek dla operatorów, następnie do oceny wykorzystania usług internetowych. Gromadzone w ten sposób informacje o użytkownikach wykorzystywane są do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się tylko, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach, kiedy osoby trzecie upoważnione są do obróbki tych danych. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na instalację tzw. Cookies, jednakże uniemożliwi mu to korzystanie z niektórych funkcji.


This page:
Pomoc/FAQ | Warunki użytko... | Stopka redakcyjna
Strona główna Ludzie Zdjęcia Video Stronki Blogi Czat
Top
.